POLITYKA PRYWATNOŚCI

Naszą Politykę Prywatności możesz znaleźć klikając w ten link: POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twoich danych osobowych lub chcesz się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub je usunąć, napisz na adres odo@konigfreight.pl

LEGAL CLAUSE

You can find our Privacy Policy by clicking on this link: LEGAL CLAUSE

If you have any questions about your personal data or you want to know how o access your personal data or delete it, write to the address odo@konigfreight.pl

RECHTSKLAUSEL

Sie können unsere Datenschutzrichtlinie finden, indem Sie auf diesen Link klicken:  RECHTSKLAUSEL

Wenn Sie Fragen zu Ihren persönlichen Daten haben oder wissen möchten, wie Sie auf Ihre persönlichen Daten zugreifen oder diese löschen können, schreiben Sie an die Adresse odo@konigfreight.pl